fa آغار مکاتبات وزارت علوم برای حمایت از دانشجویان دکتری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز مکاتبات شورای عتف با دانشگاه ها و شرکت ها برای اختصاص گرنت ماهیانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای بند «ط» تبصره ۹ خبر داد. 12/1/2018 4:37:40 PM 12/1/2018 4:37:37 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

آغار مکاتبات وزارت علوم برای حمایت از دانشجویان دکتری

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز مکاتبات شورای عتف با دانشگاه ها و شرکت ها برای اختصاص گرنت ماهیانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای بند «ط» تبصره ۹ خبر داد.
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 16:37
آغار مکاتبات وزارت علوم برای حمایت از دانشجویان دکتری
منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعال شدن اختصاص گرنت ماهیانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای بند «ط» تبصره ۹ خبر داد.
وی ادامه داد: به گفته اعضای شورای عتف تبصره مذکور فعال شده و این شورا در این راستا، مکاتبات خود را با دانشگاه ها و شرکت ها آغاز کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: استاد راهنما به همراه دانشجوی دکتری، پروپوزال خود را ارائه داده و همچنین پیشنهاد پروژه می دهد، و براساس پیشنهاد ارائه شده، گرنت به استاد و همکارانش اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: کمک هزینه تحصیلی و کمک پژوهشی دانشجویان دکتری و همچنین، ارائه وام ویژه دکتری یکی از راه های حمایت از دانشجویان دکتری است، باید منابع متعددی برای حمایت از دانشجویان دکتری ایجاد شود و تنوع پذیری در حمایت دانشجوی دکتری به وجود آید.
به گزارش مهر، شرکت های سود ده، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت قادر به استفاده از تبصره ۹ هستند و منابع آن ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسه ها است و تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری دارای ردیف بودجه ای در قانون می توانند از آن استفاده کنند.
خزانه موظف است حساب خاصی را برای واریز منابع موضوع این آیین نامه تعیین و اعلام کند و شرکت ها و موسسه ها موظف هستند در پایان هر سه ماه معادل ۲۵ درصد از مبلغ منابع موضوع این آیین نامه را به حساب فوق واریز کنند.
منابع موضوع این آیین نامه در مواردی از قبیل پروژه های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت علمی، اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل هزینه می شود.
حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسا دکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر فعال پرداخت شود.
شرکت ها، بانک ها و موسسه ها می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از منابع موضوع این آیین نامه را از طریق دانشگاه ها و موسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذیربط بوده و دارای ردیف بودجه ای هستند، هزینه کنند.
توافق نامه های منعقده بین شرکت ها، بانک ها و موسسه ها باید در سامانه ای که توسط دبیرخانه شورای عتف تعیین و به کار گرفته شده، ثبت شود و مطابقت آن با این آیین نامه به تایید دبیرخانه رسیده و به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.
براین اساس، ابتدا شرکت ها پروژه ها و اولویت ها را در سامانه مپفا، بخش بند ط تبصره ۹ ثبت می کنند و سپس، یک حساب کاربری برای دانشگاه ها تعریف می شود و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در این خصوص باید نماینده خود را به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اعلام کنند.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی